ฟังเพลง คำที่เป็นสุข – นุ้ย วิริยาภา

ฟังเพลง คำที่เป็นสุข นุ้ย – วิริยาภา

รักที่ให้เธอ ..รักที่ไม่เคยให้ใครฝากไว้ดูแล…
…แทนทุกๆความในใจที่มีไว้ให้เธอ…
ฝากไว้เป็นคำพูดไปคำที่เพียงพอ.. คำที่แทนความในใจ
หากว่ารัก.. พูดแล้วมันมีความสุขสุขนั้นเมื่อฉันได้บอก
และตั้งใจพูดไป ..บอกเขาบอกแล้วเราเองเป็น..

สุข.. เมื่อชีวิตฉันมีความสุขจะตรงไหนก็ตามที่มีเธอ พรุ่ง
..นี้หรือเมื่อว่านก่อนนอนแล้วหรือว่าตอนตื่น..โปรดรู้ว่าฉัน
เป็นสุขในทุกวันทุกคืนอยากบอกรัก ได้ยินไหม.. คำๆนี้..
….หนึ่งคำนี้ที่รวมไว้ทุกอย่าง….

รู้ไว้ฉันต้องการให้เข้าใจ… ว่าข้างในหนึ่งคำนี้ที่คิด
ต้องการบอก ..แทนทุกคำที่คิดออกจากใจฝากไว้ให้
ฟัง คำสักคำในหัวใจแทนที่เธอทำ.. ให้ฉันมีความ….สุขมันเกินกว่าคำอื่นใดมากมายหากว่ารัก .
พูดแล้ว..มันมีความสุขสุขนั้นเมื่อฉันได้บอก และ
ตั้งใจพูดไป ..บอกเขาบอกแล้วเราเองเป็นสุข เมื่อ
ชีวิตฉันมีความสุขจะตรงไหนก็ตามที่มีเธอ.. พรุ่งนี้
..หรือเมื่อว่านก่อนนอนแล้วหรือว่าตอนตื่น โปรดรู้

ว่า..ฉันเป็นสุขในทุกวันทุกคืนอยากบอกรัก ได้ยินไหม ..
คำๆนี้หนึ่งคำนี้ที่รวม..ไว้ทุกอย่างรู้ไว้ฉันต้องการให้เข้าใจ
..ว่าข้างในหนึ่งคำนี้ที่คิดต้องการบอก..
.. แทนทุกคำที่คิดออกจากใจคำที่แทนความ..จริง
จากใจทุกอย่าง.. คำที่ทำให้ในวันนี้ช่างสวยงามทำให้

ฉันนั้นยังอยากเอ่ยคำสักอย่าง อยากให้เธอรู้ไว้ว่า
ว่า….ต้องการมอบคำว่ารักให้กับเธออยากบอกรัก
ได้ยินไหม.. คำๆนี้หนึ่งคำนี้ที่รวมไว้ทุกอย่างรู้ไว้
ฉัน…ต้องการให้เข้าใจ ว่าข้างในหนึ่งคำนี้ที่คิด
ต้อง..การบอก.. แทนทุกคำที่คิดออกจากใจอยาก..
บอกรัก ได้ยินไหม ..คำๆนี้หนึ่งคำนี้ที่รวมไว้ทุกอย่าง

รู้ไว้ฉันต้องการให้เข้าใจ.. ว่าข้างในหนึ่งคำนี้ที่คิดต้อง
การบอก ….แทนทุกคำที่คิดออก…….

ฟังเพลง
- 11 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 1,406 ฟังเพลง คน