คิดอย่างยั่งยืน ? แอ๊ด,ป๊อด,แดน

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคิดอย่างยั่งยืน ยืนยง โอภากุล
(แอ๊ด คาราบาว), ธนชัย อุชชิน (ป๊อด โมเดิรน์ด็อก), วรเวช ดานุวงศ์ (แดน
ดีทูบี)


คิดไม่ผิดหรอกนะ ถ้าหากเราคิดในทางที่ดี
เหมือนคำพ่อวันนี้
สอนให้เราคิดอย่างมีสติ
คิดกินอยู่พอเพียง
คิดก้าวอย่างยั่งยืน
คนไทยได้เวลาตื่นกันแล้ว เพื่อเดินตามรอยของพ่อ
พ่อของพวกเรา

คิดรอบคอบรอบทิศ จงหมั่นขบคิดการหน้าการไกล
ก้าวย่างอย่างมั่นใจ
ตระหนักในคุณธรรมความดี
ซื่อสัตย์สุจริต
อดทนฝึกฝนหมั่นเพียร
รวมไว้ให้เป็นพลังแห่งเทียน
ส่องทางสว่างร่มเย็นของชนชาวไทย

มีสติและมีเหตุผล
สร้างวิญญูชนจากรุ่นสู่รุ่น
สะสมเอาไว้เป็นทุน
เป็นภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต
คิดให้ดีเป็นเกราะป้องกัน
เกิดปัญญาสร้างสรรค์สังคมก้าวไกล
เป็นคนไทยควรคิดให้เป็น
คิดให้พอดีชาติไทยยั่งยืน

คิดไม่ผิดหรอกนะ
มันเหมาะสำหรับเมืองไทยยามนี้
กระบวนการเรียนรู้ที่ดี
จะช่วยให้ชาติของเราฟื้นคืน
คิดรวมเป็นหนึ่งเดียว คิดพอดี
ก็ย่อมได้ดี
ร่วมคิดร่วมสรรค์ร่วมสร้างอนาคต ตามที่พ่อนำทาง
คิดอย่างยั่งยืน

คิดเป็นหนึ่งเดียว

คิดให้พอดี

คิดดั่งพ่อเรา

คิดอย่างยั่งยืน

ฟังเพลง
- 10 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 1,470 ฟังเพลง คน
  • หวย ตรวจหวย