MV ให้ท่า

เนื้อเพลง ให้ท่า

image

เอาเลย เอาเลย
เอาเลย เอาเลย
เอาเลย เอาเลย
เอาเลย เอาเลย
เอาเลย เอาเลย ไม่ต้องมัวยักท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้
เอาเลย เอาเลย พี่จะคอยให้ท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้
ชูมือขึ้นแล้วก็โบก
ชูมือขึ้นแล้วก็โบก
ชูมือขึ้นแล้วก็โบก
ชูมือขึ้นแล้วก็โบก
ชูมือขึ้นแล้วก็โบก
ย่ำซ้าย ย่ำขวา
ย่ำซ้าย ย่ำขวา
ย่ำซ้าย ย่ำขวา
ย่ำซ้าย ย่ำซ้าย
ย่ำขวา ย่ำขวา
หัวไหล่เข่า หัวไหล่เข่า
หัวไหล่เข่า หัวไหล่หัวเข่า
บิดซ้าย บิดขวา
ก้าวหน้า เหลียวหลัง
บิดซ้าย บิดขวา
ก้าวหน้า เหลียวหลัง
เอาเลย เอาเลย ไม่ต้องมัวยักท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้
เอาเลย เอาเลย พี่จะคอยให้ท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้
สะดือส่าย สะดือส่าย
สะดือส่าย สะดือส่าย
สะดือส่าย สะดือส่าย
สะดือส่าย สะดือส่าย
เลื้อยคอ เลื้อยคอ
เลื้อยคอ เลื้อยคอ
เลื้อยคอ เลื้อยคอ
เลื้อยคอ เลื้อยคอ
ถูตะเกียง ถูตะเกียง
ถูตะเกียง ถูตะเกียง
ถูตะเกียง ถูตะเกียง
ถูตะเกียง ถูตะเกียง
ท้องงู ท้องงู ท้องงู ท้องงู
ท้องงู ท้องงู ท้องงู ท้องงู
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสาม
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสาม
ย่ำอยู่กับที่ ย่ำย่ำอยู่กับที่
ย่ำอยู่กับที่ ย่ำย่ำอยู่กับที่
ย่ำอยู่กับที่ ย่ำย่ำอยู่กับที่
ย่ำอยู่กับที่ ย่ำย่ำอยู่กับที่
ขยับ เขย่ง
เขย่า โขยก
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสอง
ตบหนึ่ง ตบสาม
เอาเลย เอาเลย ไม่ต้องมัวยักท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้
เอาเลย เอาเลย พี่จะคอยให้ท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้
เอาเลย เอาเลย ไม่ต้องมัวยักท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้
เอาเลย เอาเลย พี่จะคอยให้ท่า
มา มา มา เฮ้ เฮ เฮ้

ฟังเพลง
- 12 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 1,809 ฟังเพลง คน