MV ขอให้เหมือนเดิม

ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำหวาน หวานอย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันไม่ต้องรัก เท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมี เพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิม…ไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อฉันไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใครก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่ารักเท่านี้ที่เคยให้ไว้รักเท่าไหนก็ไม่สำคัญบอกว่ายังรักกันต้องการเท่านี้ไม่ต้องรัก เท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมี เพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิม…ไม่ต้องรัก เท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมี เพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิม…

ฟังเพลง
- 12 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 1,681 ฟังเพลง คน