MV หลับไปกับฉัน ตื่นมากับฉัน

เธอเดินเข้ามา
ต่อเติมความฝันทุกอย่าง
มันช่างมากมาย
สิ่งที่เธอมีให้กัน
แต่ที่ฉันหวังจากเธอ..
ไม่ใช่สิ่งของใดใด
ทำได้ง่ายดาย
สิ่งที่ใจฉันต้องการ
แค่มีเธอใกล้ใกล้ฉัน
นั่งจ้องตาให้ฉันฝัน
เพียงแค่นั้นได้หรือเปล่า
ต่อจากวันนี้ไป
แค่อยากจะเห็นเธอ
หลับไปกับฉัน
(ทุกทุก คืนให้เธออยู่เคียงข้างฉัน)
ตื่นมากับฉัน
(เช้าขึ้นมาเห็นเธออยู่ใกล้ใกล้ ฉัน)
แบ่งปันสุขทุกข์ร่วมกัน
ไม่ว่าวันไหน
หลับตาก็ฝัน
(ขอซุกตัวขอไออุ่นเธอเท่านั้น)
ตื่นมากับฉัน
(ขอฉันพอให้ได้อุ่นใจทุกวัน)
ให้เป็นอย่างนี้ทุกวัน
จะได้ไหมเธอ
ดาวเดือนจากฟ้า
ต่อให้ดูสวยเท่าไหร่
ไม่ใช่ที่ฉันต้องการ
แค่มีเธอใกล้ใกล้ฉัน
นั่งจ้องตาให้ฉันฝัน
เพียงแค่นั้นได้หรือเปล่า
ต่อจากวันนี้ไป
แค่อยากจะเห็นเธอ
หลับไปกับฉัน
(ทุกทุก คืนให้เธออยู่เคียงข้างฉัน)
ตื่นมากับฉัน
(เช้าขึ้นมาเห็นเธออยู่ใกล้ใกล้ ฉัน)
แบ่งปันสุขทุกข์ร่วมกัน
ไม่ว่าวันไหน
หลับตาก็ฝัน
(ขอซุกตัวขอไออุ่นเธอเท่านั้น)
ตื่นมากับฉัน
(ขอฉันพอให้ได้อุ่นใจทุกวัน)
ให้เป็นอย่างนี้ทุกวัน
จะได้ไหมเธอ
คงไม่มีอะไร
คงไม่มีอะไรแล้วที่ต้องการ
เพียงแค่รักเท่านั้น
ให้ได้ไหมเธอ
มันไม่มีอะไร
มันไม่มีอะไรแล้วที่จำเป็น
แค่เธอจริงใจห่วงใยดูแล…
ก็อแล้ว…
หลับไปกับฉัน
(ทุกทุก คืนให้เธออยู่เคียงข้างฉัน)
ตื่นมากับฉัน
(เช้าขึ้นมาเห็นเธออยู่ใกล้ใกล้ ฉัน)
แบ่งปันสุขทุกข์ร่วมกัน
ไม่ว่าวันไหน
หลับตาก็ฝัน
(ขอซุกตัวขอไออุ่นเธอเท่านั้น)
ตื่นมากับฉัน
(ขอฉันพอให้ได้อุ่นใจทุกวัน)
ให้เป็นอย่างนี้ทุกวัน
จะได้ไหมเธอ

ฟังเพลง
- 12 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 1,373 ฟังเพลง คน