ถอดรหัส เพลง ขอบคุณความรัก เพลงใหม่ใจความลึกซึ้ง ฉลอง 40 ปี ปตท.

ถอดรหัส เพลง ขอบคุณความรัก เพลงใหม่ใจความลึกซึ้ง ฉลอง 40 ปี ปตท.

เพลง ขอบคุณความรัก เพลงใจความลึกซึ้ง ฉลอง 40 ปี ปตท. ร้องโดยนักร้องชื่อดัง ทอม อิศรา เพลงที่มีเนื้อหา แต่ละวรรคแต่ละท่อนสื่อความหมายลึกซึ้งถึงความผูกพันที่ ปตท. มีต่อคนไทยมานานกว่า 40 ปี! นานขนาดนี้ต้องมีเรื่องราวให้เราถอดรหัสเยอะแน่นอน มาดูกันเลยว่าเรื่องราวความผูกพันระหว่าง ปตท. กับคนไทย เริ่มขึ้นจากตรงไหนกัน

เพลง ขอบคุณความรัก

ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2521 ในช่วงที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ประสบวิกฤติเดียวกัน นั่นคือ ภาวะน้ำมันขาดแคลนจากวิกฤติการณ์น้ำมันโลกครั้งที่ 2 ทำให้ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้ใคร ทั้งตลาดหุ้นพังทลาย ค่าเงินบาทตกต่ำ ประชาชนต้องประสบกับปรากฏการณ์ไฟฟ้าดับทั่วประเทศ เกิดความไม่สงบของบ้านเมืองและคุณภาพชีวิตที่แย่ลง จนความสุขและรอยยิ้มของคนไทยเริ่มหายไป

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ ปตท. จึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือกันขององค์การเชื้อเพลิง และ องค์การก๊าซธรรมชาติแห่งประเทศไทย เพื่อเริ่มดำเนินการจัดหาน้ำมันนำมาสนองความต้องการในการใช้งานในประเทศให้เพียงพออย่างเร่งด่วน ทั้งยังมุ่งจัดหาปิโตรเลียมจากแหล่งในประเทศเพิ่มเติม จนทำให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ระดับหนึ่ง และลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

เพลง ขอบคุณความรัก

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

จากวันนั้น ปตท. ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน พ.ศ. 2544 และยังคงเดินหน้าธุรกิจตามกรอบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งมั่นสร้างสมดุล 3 มิติ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนและสังคมอย่างมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม

เพลง ขอบคุณความรัก

สถาบันนวัตกรรม ปตท.

เพลง ขอบคุณความรัก

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

สำหรับงานด้านการดูแลสังคมและชุมชนนั้น ปตท. ได้ริเริ่มโครงการด้านการศึกษา การจ้างงาน และการให้โอกาสต่างๆ เช่น การก่อตั้งโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ขึ้นที่จังหวัดระยอง เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาประเทศ รวมถึงโครงการ Café Amazon for Chance ที่เป็นเวทีในการพัฒนาความสามารถ เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในวงกว้าง

เพลง ขอบคุณความรัก

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ปตท. มุ่งสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน ปตท. ได้จัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวและพร้อมส่งต่อองค์ความรู้ในเรื่องของป่าอย่างต่อเนื่อง ผ่าน ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รวมถึงการมีส่วนร่วมในโครงการ OUR Khung BangKachao เพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้แนวความคิดที่ Clean& Green อยู่เสมอ

เพลง ขอบคุณความรัก

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจหลักด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนดังเช่นวิกฤติการณ์ พ.ศ. 2521 ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิด ขยายการลงทุนทางธุรกิจให้กว้างไกลในต่างประเทศ พร้อมแสวงหาโอกาสและรูปแบบใหม่ เพื่อการเติบโตระยะยาว ทั้งยังคิดค้นและวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงานมากมาย เช่น น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และพลังงานด้านอื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับสุขภาพที่ดีของคนไทย

เพลง ขอบคุณความรัก

สถานีบริการ NGV

ตัวอย่างที่เล่ามาคือ ภารกิจตลอด 40 ปีที่ ปตท. มุ่งมั่นทำมาโดยตลอด และจะยังคงสานต่อวิสัยทัศน์ที่เป็นเหมือนดั่งคำสัญญาที่ว่า “Sustainable Growth for All สานพลังสู่ความยั่งยืน” เพื่อคนไทยและประเทศไทยต่อไปในอนาคต

และเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ปตท. จึงขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมเป็นแรงสนับสนุน ปตท.ตลอดมา ด้วยเชื่อมั่นว่าพลังความรัก (Energy of Love) ถือเป็นพลังที่ดีที่สุดที่คอยขับเคลื่อนให้เราทำสิ่งดีๆ เพื่อคนที่ห่วงใย ผ่านบทเพลง “ขอบคุณความรัก” เพลงรักอบอุ่นที่แฝงไปด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาดี ที่จับคู่ทอม – อิศรา มาทำงานร่วมกับ หนึ่ง – จักรวาร เสาธงยุติธรรม โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์ได้อย่างลงตัว ลองฟังกันได้ที่นี่เลย

เพลง ขอบคุณความรัก

เนื้อเพลง เพลง ขอบคุณความรัก

เรียบเรียงโดย หนึ่ง จักรวาล
ขับร้องโดย ทอม อิศรา

แดดร้อนเกินไปใช่มั้ย ฉันจะเป็นต้นไม้ให้เธอ
ปูปลากุ้งน้อยนอนไหน จะเป็นบ้านหลังใหญ่ให้พักพิงเสมอ
จะไปไหนใกล้ไกลบอกมา ฉันจะพาเธอไปให้เอง
ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ฉันจะเป็นให้เธอ

ด้วยพลังแห่งรักเธอ ด้วยพลังแห่งรักที่ร่วมสร้างกันมา
เป็นหนังสือ น้ำมัน ป่าไม้ ไฟฟ้า เป็นได้ทุกอย่างเพื่อเธอ
ขอบคุณความรัก ที่สร้างมาด้วยกัน จะยังยืนยันและสัญญา
จะ 40 ปี อีกกี่สิบทีข้างหน้า จะรักเธอไม่เปลี่ยนไป

เธอเห็นอีกฝั่งนั่นมั้ย ฉันก็เป็นเรือไง จะพาเธอข้ามไปเอง
โลกใบนี้ที่เธออาศัย จะทำให้มันปลอดภัย ด้วยอากาศที่ดี
ไม่ว่าเธอต้องการอะไร ฉันจะเป็นให้เธอ

ด้วยพลังแห่งรักเธอ ด้วยพลังแห่งรักที่ร่วมสร้างกันมา
เป็นหนังสือ น้ำมัน ป่าไม้ ไฟฟ้า เป็นได้ทุกอย่างเพื่อเธอ
ขอบคุณความรัก ที่สร้างมาด้วยกัน จะยังยืนยันและสัญญา
จะ 40 ปี อีกกี่สิบทีข้างหน้า จะรักเธอไม่เปลี่ยนไป

ขอบคุณความรัก ที่สร้างมาด้วยกัน จะมั่นคงผูกพัน ฉันสัญญา
40 ปี พลังแห่งรักที่สร้างมา ให้เป็นรักที่ยั่งยืน ตลอดไป

ที่มา : PTT Public Company Limited, sanook

เพลง ขอบคุณความรัก, เนื้อเพลง ขอบคุณความรัก, ขอบคุณความรัก,40ปี ปตท ,ปตท ,การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย,สถาบันนวัตกรรม ปตท ,โรงเรียนกำเนิดวิทย์,kvis,สถาบันวิทยสิริเมธี,vistec,ทอม อิศรา,ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี,ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง,ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

ข่าวเพลง
- 1 year ago โพสต์โดย : mintcss คนดู 2,684 ฟังเพลง คน