MV สาวแชต

ทรงว่าสิลืมนัดอ้ายแล้วบ้อ
เหลียวเบิ่งหน้าจอบ่มีข้อความ
นั่งถ่าเจ้าจนสองยามจึงโทรตามถามเบิ่งใจเจ้า
บอกว่าอยู่ร้านเน็ตเฮ็ดหยังน้อผู้สาวขี่รถฮ้างออกนำ ถามหาใจผู้บ่าวจอบเบิ่งสาวจั่งฮู้ว่าเจ้ามัวแต่แชต

จั๊กว่าสิแต่งกับคอมบ่น้อนั่งเฝ้าหน้าจอเหมิดมื้อเหมิดเว็น
ผู้บ่าวโลเทคใจเย็นจนเกินเย็นเพราะเป็นห่วงเจ้า
ย่านผู้บ่าวไฮเทคเฮ็ดบ่ดีกับสาวหลอกให้มานั่งแชต
แชตกันจนฮ้อนหย่าวย่านผู้สาวสิลืมผู้บ่าวเพราะแชต

โอ๊ย..หะนี่ โอ๊ยหะนี่ อ้ายสิเฮ็ดจั่งใด๋
จั่งสินำหัวใจเจ้าได้ทันล่ะน้อ
คนโลเทค โลเทค ขาดเทคโนโลยี
สิต้องเสียแฟนพี่ ย้อนไฮไฟว์
ซั่นบ้อยิ่งคึดต่ออ้ายยิ่งท้อใจหลาย
คนโลว์ โปร์ ไฟล์ ย่านเสียใจแท้น้อ

แชตกันเข้าไปให้พอ
สิช็อตใจอ้ายตายฮู้บ่ สะออนแท้น้อผู้สาวถืกแชต

มันยังบ่สายเกินไปน้องสาว ยังบ่เป็นข่าวให้ฟ้าวกลับใจ

โลกเฮามันเปลี่ยนไวไป อย่าวางใจให้ถามใจเจ้าก่อน
ระหว่างคนโลเทคที่เทคแคร์แน่นอน
กับคนไฮเทคเช็คดีดีเสียก่อน
อ้ายฮำฮอนย่านเจ้าเสียใจเพราะแชต

โอ๊ย..หะนี่ โอ๊ยหะนี่ อ้ายสิเฮ็ดจั่งใด๋
จั่งสินำหัวใจเจ้าได้ทันล่ะน้อ
คนโลเทค โลเทค ขาดเทคโนโลยี
สิต้องเสียแฟนพี่ ย้อนไฮไฟว์
ซั่นบ้อยิ่งคึดต่ออ้ายยิ่งท้อใจหลาย
คนโลว์ โปร์ ไฟล์ ย่านเสียใจแท้น้อ

แชตกันเข้าไปให้พอ
สิช็อตใจอ้ายตายฮู้บ่ สะออนแท้น้อผู้สาวถืกแชต

มันยังบ่สายเกินไปน้องสาว ยังบ่เป็นข่าวให้ฟ้าวกลับใจ

โลกเฮามันเปลี่ยนไวไป อย่าวางใจให้ถามใจเจ้าก่อน
ระหว่างคนโลเทคที่เทคแคร์แน่นอน
กับคนไฮเทคเช็คดีดีเสียก่อน
อ้ายฮำฮอนย่านเจ้าเสียใจเพราะแชต

ฟังเพลง
- 12 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 1,319 ฟังเพลง คน