MV บั้งไฟล้าน

ถึงเดือนหกฝนบ่ตกลงมา
ส่งข่าวหาบอกพญาแถน
พากันตำหมื่อ บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน
ปีนี้แห่แหนยิ่งใหญ่บั้งไฟล้าน
สะออนหลายเทิงใหญ่เทิงยาว
เอ้าเฮาเอาเฮามาลุ้นช่วยกัน

สิจูดขึ้นฟ้าหรือสิซุคาฮ้าน
จูดบั้งไฟล้านขอฝนเทวา
จูดบั้งไฟล้านขอฝนเท..วา

สาโทสุรานั่นล่ะแนวพาม่วน
แห่ขบวนบั้งไฟสู่ปลายหัวนา
เสียงพิณแคนห่าว เสียงกลองแห่งจ้าวเขยิบเข้ามา
มาโฮมมาตุ้มผู้สาวผู้หนุ่มลุงป้าน้าอา
พร้อมหน้าพร้อมตามาเฮามาฮ้อง โอ้ เฮา โอ

โอ้ เฮา โอ่ เฮา โอ้ เฮา โอ (โอ้ เฮา โอ่ เฮา โอ้ เฮา โอ )
ขอเหล้าเด็ดล่ะนำเจ้าจักโอ (ขอเหล้าเด็ดล่ะนำเจ้าจักโอ )
ขอเบอร์โทรสิได้บ่น้องหล่า (ขอเบอร์โทรสิได้บ่น้องหล่า )
งามปานนางฟ้าเจ้ามาแต่ทางใด๋ (งามปานนางฟ้าเจ้ามาแต่ทางใด๋ )
สาวเสื้อลายผู้แต่งโตเดิ้น เดิ้น (สาวเสื้อลายผู้แต่งโตเดิ้น เดิ้น )
สูงเจิ้นเทิ้นมาฟ้อนเซินนำกัน (สูงเจิ้นเทิ้นมาฟ้อนเซินนำกัน )
ขอจั๊กขันแหน่บักสาโทน้ำเหล้า (ขอจั๊กขันแหน่บักสาโทน้ำเหล้า )
ทั้งม่วนทั้งเมาเกี้ยวสาวไปตามทาง ทั้งม่วนทั้งเมาเกี้ยวสาวไปตามทาง

เอาหะนี่มาเถิงหว่างๆ ๆ
กะล่ะแม่นจางปาง โจ่งโป่งโล่งตีนท่งเป็นลาน
จรวดอีสานมาโฮมกันล่ะต่อแถวเป็นร้อย
ซุมแซงน้อยโนเนมจูดก่อน จูดก่อน
บ่ายค่อนๆ แสนล้านจั่งค่อยชม
บ่อขี้ตมกรรมการเตรียมไว้ ถ้าบั้งไฟไผบ่ขึ้นเสร็จแน่
เอาคนลงตมรางวัลผู้แพ้แต่ใด๋แท้สืบต่อมา
ขอฝนเทวาประเพณีก่อนเก่า ผูกตำนานเค้าผาแดงนางไอ่
เฮ็ดบุญบั้งไฟถวายฟ้า ถวายฟ้า..

โอ เฮา โอ เฮา โอ เฮา โอ โอ เฮา โอ เฮา โอ เฮา โอ เฮา โอ

บั้งไฟล้านมาจากบ้านแคน บั้งไฟแสนจากพนมไพร
ถ่าเบิ่งสิหลูเถียดเกทับกันเข้าไป
แดดฮ้อนตอนบ่ายได้ฤกษ์เบิกทาง
แดดฮ้อนตอนบ่ายได้ฤกษ์เบิก..ทาง

เสียงบักอะโหลจากคณะกรรมการบอกบั้งไฟล้านขึ้นฮ้านคนเฮเสียงดัง
เสียงหมื่อซุจ๊วดบั้งไฟจรวดพ้นโคนต้นฮัง
เจิดขึ้นเทิงฟ้านับได้สี่กว่าควันค่อยๆ จาง
เสียงซวดๆ ดังผู้สาวเอวบาง ฮ้อง โอ เฮา โอ

โอ้ เฮา โอ่ เฮา โอ้ เฮา โอ (โอ้ เฮา โอ่ เฮา โอ้ เฮา โอ )
ขอเหล้าเด็ดล่ะนำเจ้าจักโอ (ขอเหล้าเด็ดล่ะนำเจ้าจักโอ )
ขอเบอร์โทรสิได้บ่น้องหล่า (ขอเบอร์โทรสิได้บ่น้องหล่า )
งามปานนางฟ้าเจ้ามาแต่ทางใด๋ (งามปานนางฟ้าเจ้ามาแต่ทางใด๋ )
สาวเสื้อลายผู้แต่งโตเดิ้น เดิ้น (สาวเสื้อลายผู้แต่งโตเดิ้น เดิ้น )
สูงเจิ้นเทิ้นมาฟ้อนเซินนำกัน (สูงเจิ้นเทิ้นมาฟ้อนเซินนำกัน )
ขอจั๊กขันแหน่บักสาโทน้ำเหล้า (ขอจั๊กขันแหน่บักสาโทน้ำเหล้า )
ทั้งม่วนทั้งเมาเกี้ยวสาวไปตามทาง ทั้งม่วนทั้งเมาเกี้ยวสาวไปตามทาง

เอาหะนี่มาเถิงหว่างๆ ๆ
กะล่ะแม่นจางปาง โจ่งโป่งโล่งตีนท่งเป็นลาน
จรวดอีสานมาโฮมกันล่ะต่อแถวเป็นร้อย
ซุมแซงน้อยโนเนมจูดก่อน จูดก่อน
บ่ายค่อนๆ แสนล้านจั่งค่อยชม
บ่อขี้ตมกรรมการเตรียมไว้ ถ้าบั้งไฟไผบ่ขึ้นเสร็จแน่
เอาคนลงตมรางวัลผู้แพ้แต่ใด๋แท้สืบต่อมา
ขอฝนเทวาประเพณีก่อนเก่า ผูกตำนานเค้าผาแดงนางไอ่
เฮ็ดบุญบั้งไฟถวายฟ้า ถวายฟ้า..

ฟังเพลง
- 12 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 2,109 ฟังเพลง คน