เพลง แทนคำนั้น – นันทิดา แก้วบัวสาย

เพลง แทนคำนั้น – นันทิดา แก้วบัวสาย

อยากจะมีคำพูดสักคำที่แทนความจริงจากใจที่มีอยากจะสื่อความหมายดีดีที่พอจะทำให้เธอได้เข้าใจคำบางคำที่ดีซักคำหนึ่งคำบางคำที่จะซึ้งกินใจที่จะพอจะใช้แทนใจจากฉันแต่จะมีคำพูดคำใดที่แทนความจริงจากใจให้กันต่อให้คำเป็นร้อยเป็นพันก็คงบรรยายไม่พอได้เหมือนใจความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่คงจะดีกว่าคำพูดใด ใดและไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้น…แทนสัญญาแทนสายใยในหัวใจที่นิรันดร์ก็คือความจริงใจที่คงมั่นที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอมีหัวใจ และสายตาแทนสัญญาว่ารักเธอและจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียว…ความเป็นจริงที่เห็นที่เป็นอยู่คงจะดีกว่าคำพูดใดใดและไม่มีสิ่งไหนมากมายกว่านั้น…แทนสัญญาแทนสายใยในหัวใจที่นิรันดร์ก็คือความจริงใจที่คงมั่นที่ตัวฉันนั้นมีให้เธอมีหัวใจ และสายตาแทนสัญญาว่ารักเธอและจะมีเพียงพอมาให้เธอผู้เดียว…

นันทิดา แก้วบัวสาย
- 8 years ago โพสต์โดย : Klock คนดู 1,652 ฟังเพลง คน