MV นอกใจ

กี่ครั้งที่ฉันต้องทำเป็นไม่รู้
กี่ครั้งที่ฉันเฝ้าดูอยู่นาน
กี่ครั้งที่เธอโกหกทั้งน้ำตาให้เชื่อใจ

ใส่อารมณ์เพื่อให้สมจริง
แต่ดูเหมือนทุกอย่างไม่จริงไม่เลย
ฉันเห็นเธอไปกับใครทุกครั้ง
แต่ฉันก็ยังทำเป็นเฉย ไม่หึงเลย

ก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอ
เลียนแบบเธอเหมือนกัน
เธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอ
มาแบบไหนไปแบบนั้น
เธอนอกใจ ฉันก็นอกใจ
ก็เธอ ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย
ฉันไม่ได้อยากจะทำ
ก็เพราะว่าเธอเริ่มต้นแบบนี้
และฉันก็เลยต้องจบแบบนี้ ให้เหมือนกับเธอ

อีกครั้งที่ฉันต้องทำเป็นไม่รู้
อีกครั้งที่ฉันเฝ้าดูอยู่นาน
อีกครั้งที่เธอโกหกทั้งน้ำตาให้เชื่อใจ

ใส่อารมณ์เพื่อให้สมจริง
แต่ดูเหมือนทุกอย่างไม่จริงไม่เลย
ฉันเห็นเธอไปกับใครทุกครั้ง
แต่ฉันก็ยังทำเป็นเฉย ไม่หึงเลย

ก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอ
เลียนแบบเธอเหมือนกัน
เธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอ
มาแบบไหนไปแบบนั้น
เธอนอกใจ ฉันก็นอกใจ
ก็เธอ ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย
ฉันไม่ได้อยากจะทำ
ก็เพราะว่าเธอเริ่มต้นแบบนี้
และฉันก็เลยต้องจบแบบนี้ ให้เหมือนกับเธอ

ก็เพราะว่าฉันก็เหมือนเธอ
เลียนแบบเธอเหมือนกัน
เธอไม่รักกัน ฉันก็ไม่รักเธอ
มาแบบไหนไปแบบนั้น
เธอนอกใจ ฉันก็นอกใจ
ก็เธอ ไม่น่ามาทำแบบนี้เลย
ฉันไม่ได้อยากจะทำ
ก็เพราะว่าเธอเริ่มต้นแบบนี้
และฉันก็เลยต้องจบแบบนี้ ให้เหมือนกับเธอ

Uncategorized
- 10 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 157 ฟังเพลง คน

เพลงแนะนำ