เพลง สวมเขา The Back Up ฟังเพลง สวมเขา

 

BACKUP สวมเขา

สวมเขา

เนื้อเพลงโดย :
เอกชัย

เพราะชีวิตทั้งชีวิตฉันที่มีให้ เพราะว่ารักรักเท่านั้นฉันจึงเชื่อใจ

ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆที่ใครว่าเธอเปลี่ยนไป

ฉันไม่เชื่อใครเพราะฉันเชื่อเธอ
มีเพียงคำถามเดียวเธอตอบความจริงได้ไหม
ว่าเธอหายไปไหนกับใครตอนฉันไม่อยู่
เราควรจะพูดกันไม่อยากทำเป็นไม่รู้
ยังมีฉันที่เหลือในใจเธออยู่อีกไหม
เธออยู่กับเขาตอนนั้นเอาฉันไปอยู่ที่ไหน

เธอจะคิดถึงกันบ้างไหมเมื่ออยู่กับเขา

โกหกอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉันยังมีความหวัง หากไม่รักก็ควรบอกกันให้ฉันเผื่อใจ

ไหนว่ารักไหนว่าชอบไหนว่าเข้าใจ คิดกับฉันฝันกับฉันไว้เป็นเรื่องใหญ่

และสุดท้ายที่แท้เป็นแค่คำลวง ก็คงไม่จริงจากใจฉันไม่โทษใคร ฉันนั้นโง่เอง

มีเพียงคำถามเดียวเธอตอบความจริงได้ไหม ว่าเธอหายไปไหนกับใครตอนฉันไม่อยู่

เราควรจะพูดกันไม่อยากทำเป็นไม่รู้ ยังมีฉันที่เหลือในใจเธออีกไหม

เธออยู่กับเขาตอนนั้นเอาฉันไปอยู่ที่ไหน

เธอจะคิดถึงกันบ้างไหมเมื่ออยู่กับเขา

โกหกอย่างนั้นอย่างนี้ให้ฉันยังมีความหวัง หากไม่รักก็ควรบอกกันให้ฉันเผื่อใจ

หากไม่รักไม่ควรหลอกกันให้เจ็บใจ

 สวมเขา   :   The back up

INTRO : F / G / Em / Am / Dm / G / C

        
Dm    
G          
C
เพราะชีวิตทั้งชีวิต  
ฉันที่มีให้
         
Dm        
G          
C
เพราะว่ารัก   รักเท่านั้น 
ฉันจึงเชื่อใจ
     
Dm       G
ฉันไม่รู้  
ฉันไม่รู้จริงๆ
   
Em        
Am
ที่ใครว่าเธอเปลี่ยนไป
        
Dm            
G         
C
ฉันไม่เชื่อใคร    เพราะฉันเชื่อเธอ

   Bm       E
*
มีเพียงคำถามเดียว
     
Am             
D7
เธอตอบความจริงได้ไหม
          
Dm
ว่าเธอหายไปไหน
     
G            
C
กับใครตอนฉันไม่อยู่
Bm          
E         
Am       
D7
เราควรจะพูดกัน    
เธออย่าทำเป็นไม่รู้
    
F                          
G(G/G#)
ยังมีฉันที่เหลือในใจเธออยู่    อีกไหม

 

                 
C(C#)    Em(Fm)
**
เธออยู่กับเขาตอนนั้น
         
F(F#)       C(C#)
    
เอาฉันไปอยู่ที่ไหน
            
Am(A#m) D7(D#7)     G(G#)
    
เธอจะคิดถึงกันบ้างไหม     เมื่ออยู่กับเขา

              
C(C#)      Em(Fm)
   
โกหกอย่างนั้นอย่างนี้
       
F(F#)        
C(C#)
   
ให้ฉันยังมีความหวัง
         
Am(A#m) D7(D#7)    G(G#) C(C#)
   
หากไม่รักก็ควรบอกกัน        
ให้ฉันเผื่อใจ

     
D#m              
G#           
C#
  ( หากไม่รักไม่ควรหลอกกัน   ให้เจ็บใจ )

     
Dm      
G                
C
ไหนว่ารัก ไหนว่าชอบ  
ไหนว่าเข้าใจ
      
Dm      
G                
C
คิดกับฉันฝันกับฉัน   
ไว้เป็นเรื่องใหญ่
         
Dm            
G
และสุดท้ายที่แท้เป็นแค่คำลวง
Em           
Am
ที่คงไม่จริงจากใจ
        
Dm       
G         
C
ฉันไม่โทษใคร   ฉันนั้นโง่เอง

SOLO : F / Em / E / Am / D7 / F / C

                          
( ซ้ำ  * , ** , ** )

SOLO : F# / Fm / A#m / D#m / G# / C#

Uncategorized
- 10 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 11,773 ฟังเพลง คน

เพลงแนะนำ