ฟังเพลง : ใจไม่ด้านพอ : อริสมันต์

ใจไม่ด้านพอ

อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

หลอก กันพอ หรือยัง เกือบจะฝัง ใจลง ทั้งเป็น เธอทำไม่เห็น ว่าเธอมีเขา สำคัญ
แล้วก็ยังถาม ว่าใจอีกนั้น เป็นไง ปล่อย เธอเดิน หายไป จากจุดหมาย ปลายทางแข่งขันรู้ถึงคำว่าแพ้นเป็นที่ฉัน มันจนรู้ถึงคำว่าจนน่ากลัว ขยะแขยง เพียงใดปล่อยความช้ำให้มันทะลัก ทะล้นมาออกจากตาที่ใจเก็บไว้ มาเนิ่นนานใจ ไม่ด้านพอ ใจ ไม่ด้านพออยากจะคิดว่าเขาคนนั้น มีด้อยกว่าอยากปิดตาไม่รู้ไม่เห็น ไม่เข้าใจ
ใจ ไม่ด้านพอ ใจ ไม่ด้านพอเสีย ทุกอย่างมามากแล้ว ช่างมันเสีย น้ำตาก็เท่านั้น ช่างใจใครจะรู้ ใครจะเห็นข้างใน นั้นเป็นเช่นไรมันแหลกรานอยาก จับใครซักคน
มาใส่ใจ ที่มันขัดสนเราไม่ใช่เขาต้องทนต้องฝืน ใจฟังเขานั้นมาทีหลังตัวเราแต่ล้ำ ด้วยเงินปล่อยความช้ำให้มันทะลัก ทะล้นมาออกจากตาที่ใจเก็บไว้ มาเนิ่นนาน
ใจ ไม่ด้านพอ ใจ ไม่ด้านพออยากจะคิดว่าเขาคนนั้น มีด้อยกว่าอยากปิดตาไม่รู้ไม่เห็น ไม่เข้าใจใจ ไม่ด้านพอ ใจ ไม่ด้านพอเสีย ทุกอย่างมามากแล้ว ช่างมันเสีย น้ำตาก็เท่านั้น ช่างใจใครจะรู้ ใครจะเห็นข้างใน นั้นเป็นเช่นไรมันแหลกราน

ปล่อยความช้ำให้มันทะลัก ทะล้นมาออกจากตาที่ใจเก็บไว้ มาเนิ่นนานใจ ไม่ด้านพอ ใจ ไม่ด้านพออยากจะคิดว่าเขาคนนั้น มีด้อยกว่าอยากปิดตาไม่รู้ไม่เห็น ไม่เข้าใจ
ใจ ไม่ด้านพอ ใจ ไม่ด้านพอเสีย ทุกอย่างมามากแล้ว ช่างมันเสีย น้ำตาก็เท่านั้น ช่างใจใครจะรู้ ใครจะเห็นข้างใน นั้นเป็นเช่นไรมันแหลกรานเสีย ทุกอย่าง
มามากแล้ว ช่างมันเสีย น้ำตาก็เท่านั้น ช่างใจใครจะรู้ ใครจะเห็นข้างใน นั้นเป็นเช่นไรมันแหลกเสีย ทุกอย่างมามากแล้ว ช่างมันเสีย น้ำตาก็เท่านั้น ช่างใจใครจะรู้ ใครจะเห็นข้างใน นั้นเป็นเช่นไรมันแหลกราน…

Uncategorized
- 10 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 5,149 ฟังเพลง คน

เพลงแนะนำ