เพลง คุณครูครับ- พลับ จุฑาภัทร

คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ
คือสมมตินะครับสมมติ
สมมติคุณครูเป็นเด็ก
สมมติว่าตอนยังเล็ก
คุณครูไปซนจนจานมันแตก
คุณครูก็เก็บเรียบร้อย
คุณแม่ก็ยังไม่รู้
ผมจะถามคุณครู
ว่าคุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณแม่
แล้วคุณแม่จะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณแม่
แล้วคุณแม่จะตีไหมครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ
แล้วสมมตินะครับสมมติ
สมมติคุณครูเป็นเด็ก
สมมติว่าตอนยังเล็ก
แล้ววิทยุคุณพ่อก็เสีย
คุณครูนั่นแหละที่ทำ
คุณพ่อก็ยังไม่รู้
ผมจะถามคุณครู
ว่าคุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณพ่อ
แล้วคุณพ่อจะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณพ่อ
แล้วคุณพ่อจะตีไหมครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับ
คุณครูครับ คุณครูครับ
ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ
ขอสมมติเป็นเรื่องสุดท้าย
ตอนคุณครูมีคุณครู
คุณครูของคุณครูไม่อยู่
แล้วแจกันของคุณครูก็แตก
คุณครูนั่นแหละที่ทำ
คุณครูของคุณครูไม่รู้
ผมจะถามคุณครู
ว่าคุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะตีไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะว่าไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกไหมครับ
คุณครูจะบอกคุณครู
แล้วคุณครูจะตีไหมครับ

พลับ จุฑาภัทร
- 8 years ago โพสต์โดย : Klock คนดู 5,977 ฟังเพลง คน