MV เธอปันใจ

เนื้อเพลง เธอปันใจ

image

หัวใจสลาย
เมื่อเธอเดินไปกับเขา
ไม่คำนึงถึงเรื่องราว
ที่เราต่างคนเคยสร้างมา
ประโยชน์อันใด
ที่เธอจะคืนกลับมา
อย่างห่วงใยและเวทนา
เหมือนกลัวว่าฉันจะตาย
ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ
ก็กลับไปเสียดีกว่า
ครึ่งกลางค้างคา
เอามาให้ใคร
ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร
ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ
ยังไม่ตาย
ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น
หากอยู่กับเขา
อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน
ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ
ถ้าจะมาไม่มาทั้งใจ
ก็กลับไปเสียดีกว่า
ครึ่งกลางค้างคา
เอามาให้ใคร
ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสาร
ไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจ
ยังไม่ตาย
ก็อยู่กันไปก็เท่านั้น
หากอยู่กับเขา
อย่ามีเยื่อใยกับฉัน
อยากให้เธอรักเขานานนาน
ที่มันผ่านมาให้แล้วไป
อย่าแบ่งใจมา
จะรักเขาแล้วจงคงมั่น
เขาจะเจ็บและช้ำพอกัน
ถ้ารู้ว่าเธอปันใจ
แสนจะเจ็บและช้ำไปนาน
เมื่อรู้ว่าเธอปันใจ

ฟังเพลง
- 10 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 1,857 ฟังเพลง คน