เพลง ต้องสู้ – เจิน เจิน


อยู่ดีดีทรุดลงไม่น่าเสียใจ อยู่อยู่ไป พลาดผิด ไม่น่าเศร้าซึม
ทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่ง วันวันเมาโซเซ
ร่างที่ไร้วิญญาณ เหมือนหุ่นไล่กา เปรียบชีวิต คนดังคลื่นใต้น้ำใน ทะเล
บางครั้ง ขึ้น บางครั้ง ลง ดวงดี(ยินดี) ดวงอับ(ช่างมัน)
พรหมท่านลิขิตไว้ ให้ เป็น สามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน
ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ
อยู่ดีดี ทรุดลง ไม่น่าเสียใจ อยู่อยู่ไป พลาดผิด ไม่น่าเศร้าซึม
ทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่ง วันวันเมาโซเซ
ร่างที่ไร้วิญญาณ เหมือนหุ่นไล่กา
เปรียบชีวิตคนดังคลื่นใต้น้ำใน ทะเล บางครั้ง ขึ้น บางครั้ง ลง

ดวงดี(ยินดี) ดวงอับ(ช่างมัน) พรหมท่านลิขิตไว้ ให้ เป็น

สามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ

อยู่ดีดีทรุดลง ไม่น่าเสียใจ อยู่อยู่ไป พลาดผิด ไม่น่าเศร้าซึม
ทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่ง วันวันเมาโซเซ ร่างที่ไร้วิญญาณ
เหมือนหุ่นไล่กา เปรียบชีวิต คนดังคลื่นใต้น้ำในทะเล
บางครั้ง ขึ้น บางครั้ง ลง ดวงดี(ยินดี) ดวงอับ(ช่างมัน)
พรหมท่านลิขิตไว้ ให้ เป็น สามสิบลิขิตฟ้า เจ็ดสิบต้องฝ่าฟัน
ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ …ต้อง สู้ ต้องสู้จึงจะ ชนะ…

เจิน เจิน
- 8 years ago โพสต์โดย : Klock คนดู 16,600 ฟังเพลง คน

เพลงแนะนำ