เพลง นางฟ้าเปื้อนฝุ่น- แช่ม แช่มรัมย์

หอมเม็ดเหงื่อ
จากเสื้อที่เธอสวมใส่
แม้บ่าบอบบางกว่าชาย
แต่ใจของเธอแข็งแกร่ง
หนักเอาเบาแบก
พร้อมแลกถ้ามีค่าแรง
ไม่เคยทาปากแดงแดง
ประแป้งแค่ตอนเข้านอน
ความรู้ต่ำ
ไม่ทำให้เธอหมองหม่น
สมค่าแห่งราคาคน
อดทนไม่มีอุทธรณ์
เก็บเงินที่ได้
เพื่อให้บิดามารดร
สู้ทนบนความเดือดร้อน
ไม่เคยอ้อนวอนผู้ใด
แม่… นางฟ้าเปื้อนฝุ่น
หอมกรุ่นด้วยคุณความดี
งามด้วยแรงงานที่มี
ดูดีด้วยเหงื่อที่ไหล
ถึงแม้เหนื่อยหนักจากงาน
ยามยิ้มหวานก็หวานเกินใคร
ตัวแทนของคนงามใจ
ใช่งามเพียงหน้าตา
แม่… นางฟ้าเปื้อนฝุ่น
หอมกรุ่นด้วยคุณความดี
งามด้วยแรงงานที่มี
ดูดีด้วยเหงื่อที่ไหล
ถึงแม้เหนื่อยหนักจากงาน
ยามยิ้มหวานก็หวานเกินใคร
ตัวแทนของคนงามใจ
ใช่งามเพียงหน้าตา
เหงื่อไหลอาบ
อยากซับให้เธอด้วยมือ
ถ้าหากว่าเธอไม่ถือ
ว่ามือของลูกชาวนา
อยากขอเดินเคียงใกล้
เป็นแรงใจในยามออ่นล้า
ด้วยรักบนความศรัทธา
แม่นางฟ้าของคนเดินดิน
ด้วยรักบนความศรัทธา
แม่นางฟ้าของคนเดินดิน

Uncategorized
- 10 years ago โพสต์โดย : admin คนดู 808 ฟังเพลง คน

เพลงแนะนำ