เพลง แปรเปลี่ยน – มาลีฮวนน่า

วันที่เธอกล่าวลา เธอบอกว่าฟ้ามันเริ่มเปลี่ยน
วันที่เธอจากไกล เธอบอกว่าใจฉันก็เปลี่ยน
ใจคนจะเปลี่ยนแปรก็ผันไปเพื่อหาเหตุ
จะอยู่กันทำไมเธอก็รู้อยู่แก่ใจ
ทางที่จะไปก็ดันเข้าไปไม่ได้

* ต่างคนต่างไปและหัวใจก็คงเจ็บ
ใจคนจะเปลี่ยนแปรฉุดรั้งใครคงไม่อยู่
เพียงตัวลำพังเมื่อฝั่งฝันมันแปรเปลี่ยน
จากกันเพราะใจมันหมดหวังซ้ำทางเดิมยิ้มให้กับเธอ
แต่ใจยังคงดื้อดึง

บอกว่าเธอใจร้ายหลอกลวงเจ็บซ้ำทรวงรักห่วงโหยหา
บอกว่าเธอใจร้ายหลอกลวงเจ็บซ้ำทรวงรักห่วงโหยหา

(*)

On the way that reaches to our dreams
Underneath what we’d steped on it’s full of spikes
Up above, you would see the world and We’re both held
with imagunations Right before I, it’s you, my only love
Right before I, it’s you that I hope I will wait for the day
that you’ll be mine I will wait’till you say that you’ll be mine
‘Coz you are my inspriration ‘Coz of you,I have destination
I will wait for you Until you will be there for me Oh how
I adore you so, babe Oh how I love you so, babe I will wait for you.

มาลีฮวนน่า
- 8 years ago โพสต์โดย : Klock คนดู 7,230 ฟังเพลง คน